Αποτελεσματική προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Υπάρχει πλήθος αναγνωρισμένων πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας. Το καθένα από αυτά έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών Unilanguage Περιστερίου θα ακούσουμε τις ανάγκες σας και θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη για εσάς πιστοποίηση Γλωσσομάθειας.

Θα σας προτείνουμε το ενδεδειγμένο πρόγραμμα προετοιμασίας και θα σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει γρήγορα και οικονομικά.

  • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.

  • Επαγγελματίες καθηγητές - καθηγήτριες.

  • Επιλεγμένη βιβλιογραφία προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις.

  • Μικρά και ευέλικτα τμήματα.

  • Άμεση επικοινωνία των καθηγητών - καθηγητριών με τους σπουδαστές.

  • Έμφαση στη σωστή και δημιουργική αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

  • Ενεργή χρήση της γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

  • Βιωματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

  • Τακτικός έλεγχος της προόδου των σπουδαστών.

Group Students Smilling

Επιλέγουμε μαζί την κατάλληλη πιστοποίηση για τις ανάγκες σας.

Ringing Phone