Πιστοποιήσεις της Αγγλικής Γλώσσας

ECCE / ECPE

(Lower / Proficiency)

Διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Επίπεδο Β2 / C2 (CEFR).

TIE Test of interactive English

Διοργανώνεται κάθε μήνα και είναι διαβαθμισμένο σε επίπεδα Α1-Β1 & Β2-C2 (CEFR). Δυνατότητα για online εξέταση.

TOEIC 

Διαβαθμισμένο τεστ γλωσσομάθειας. Διοργανώνεται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Επίπεδα Β1-Β2-C1 (CEFR)

IELTS

Διβαθμισμένο τεστ γλωσσομάθειας απαραίτητο για σπουδές ή εργασία. Επίπεδα B1-B2-C1-C2 (CEFR).

TOEFL

Computer based test. Χρήσιμο για σπουδές ή εργασία. Επίπεδα B1-B2-C1-C2 (CEFR)

ESB

Διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο. Επίπεδα B1-B2-C1-C2-C2 (CEFR)

Κ.Π.Γ.

Διοργανώνεται από το Υπ.Παιδείας. Επίπεδα B1/B2 και C1/C2 (CEFR)

PTE (Pearson)

Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επίπεδα B1-B2-C1-C2