Πιστοποιήσεις της Γαλλικής Γλώσσας

DELF 

Διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Επίπεδα Β1-B2 (CEFR)

DALF

Διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Επίπεδα C1-C2 (CEFR)

SORBONNE

Διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Επίπεδα Β2-C1-C2 (CEFR)

Κ.Π.Γ.

Διοργανώνεται από το Υπ.Παιδείας. Επίπεδα Β1/Β2 και C1/C2 (CEFR)