Πιστοποιήσεις της Γερμανικής Γλώσσας

OSD-Zertifikat

Αυστριακό Δίπλωμα της Γερμανικής Γλώσσας. Επίπεδα A1 - A2 - Β1-B2 - C1 - C2 (CEFR)

GOETHE Jugendliche

Διοργανώνεται από το Goethe Institute.

Επίπεδα : B1 (CEFR)

GOETHE Zertifikat

Διοργανώνεται από το Goethe Institute. Επίπεδα  A1 - A2 - B1 - Β2-C1-C2 (CEFR)

Κ.Π.Γ.

Διοργανώνεται από το Υπ.Παιδείας. Επίπεδα Β1/Β2 και C1/C2 (CEFR)