• Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.

  • Επαγγελματίες καθηγητές - καθηγήτριες.

  • Επιλεγμένη βιβλιογραφία προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις.

  • Μικρά και ευέλικτα τμήματα.

  • Άμεση επικοινωνία των καθηγητών - καθηγητριών με τους σπουδαστές.

  • Έμφαση στη σωστή και δημιουργική αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

  • Ενεργή χρήση της γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

  • Βιωματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

  • Τακτικός έλεγχος της προόδου των σπουδαστών.

Ισπανικά

​

Η Ευρωπαϊκή Γλώσσα της Λατινικής Αμερικής.Τα Ισπανικά είναι η Μητρική Γλώσσα για σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.

Μέσα από την εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας γνωρίζουμε τον γοητευτικό πολιτισμό της Ιβηρικής Χερσονήσου αλλά και χωρών της Λατινικής Αμερικής.

pic.spain.jpg