Πιστοποιήσεις της Ιταλικής Γλώσσας

CELI 1 - 3

Διοργανώνεται από το Ιταλικό Ινστιτούτο. Επίπεδα A2 / B1 / Β2 (CEFR)

CELI 4 - 5

Διοργάνωση : Ιταλικό Ινστιτούτο. Επίπεδα C1-C2 (CEFR)

Κ.Π.Γ.

Διοργανώνεται από το Υπ.Παιδείας. Επίπεδα B1/B2  (CEFR)

Κ.Π.Γ.

Διοργανώνεται από το Υπ.Παιδείας. Επίπεδα  C1/C2 (CEFR)