Πιστοποιήσεις της Ρωσικής Γλώσσας

Lomonosov

Πιστοποιητικό γνώσης της Ρωσικής Γλώσσας που διοργανώνεται στην Ελλάδα από το Ρωσικό Πανεπιστήμιο "Lomonosov". Επίπεδα A1 - A2 - Β1-B2 - C1 - C2 (CEFR)

Pushkin

Πιστοποιητικό γνώσης της Ρωσικής Γλώσσας που διοργανώνεται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο "Pushkin". Επίπεδα Α1 - Α2 - B1 - B2 - C1 - C2 (CEFR)

Κ.Π.Γ. B'

 

Διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

 Επίπεδα : B1/B2 (CEFR)

Κ.Π.Γ. C'

Διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.  

Επίπεδα : C1/C2 (CEFR)

© 2019 by Unilanguage Peristeriou - unilanguage.gr

Τηλέφωνα : 2105785015 - 2105785017  / unilanguageperisteriou@gmail.com / Θεοφράστου 7Β & Σαρανταπόρου / 12134 / Περιστέρι