Πιστοποιήσεις της Ισπανικής Γλώσσας

DELE Escolar

Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Cervantes. Επίπεδα A1 & A2 / B1 (CEFR)

DELE

Διοργάνωση : Ινστιτούτο Cervantes. Επίπεδα A1 - A2 - B1-B2-C1-C2 (CEFR)

Κ.Π.Γ.

Διοργανώνεται από το Υπ.Παιδείας. Επίπεδα B1/B2  (CEFR)

Κ.Π.Γ.

Διοργανώνεται από το Υπ.Παιδείας. Επίπεδα  C1/C2 (CEFR)

© 2019 by Unilanguage Peristeriou - unilanguage.gr

Τηλέφωνα : 2105785015 - 2105785017  / unilanguageperisteriou@gmail.com / Θεοφράστου 7Β & Σαρανταπόρου / 12134 / Περιστέρι