Πιστοποιήσεις της Τουρκικής Γλώσσας

ISTANBUL

Διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο "Istanbul". Επίπεδα A1 / A2 / B1  (CEFR)

ISTANBUL

Διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο "Istanbul". Επίπεδα B2 / C1 / C2 (CEFR)

DILMER

Διοργανώνεται από το Ίδρυμα Dilmer. Επίπεδα A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (CEFR)

Κ.Π.Γ.

Διοργανώνεται από το Υπ.Παιδείας. Επίπεδα B1/B2 C1/C2 (CEFR)

© 2019 by Unilanguage Peristeriou - unilanguage.gr

Τηλέφωνα : 2105785015 - 2105785017  / unilanguageperisteriou@gmail.com / Θεοφράστου 7Β & Σαρανταπόρου / 12134 / Περιστέρι